Diễn viên Phương Oanh và công cuộc nuôi dưỡng tuổi thanh xuân – 20dayskin